Privacyverklaring

Puur Sandra Huidverzorging, gevestigd aan Frederik van Eedenhove 45, 3438 PW Nieuwegein, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Puur Sandra Huidverzorging
Frederik van Eedenhove 45
3438 PW Nieuwegein
Tel.: 06 4678 6490
www.puursandra.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Puur Sandra Huidverzorging verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Puur Sandra Huidverzorging verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
Gezondheid
Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Puur Sandra Huidverzorging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het aanleggen van een klantdossier en een behandelplan op te stellen
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Puur Sandra Huidverzorging neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Puur Sandra Huidverzorging) tussen zit.
Puur Sandra Huidverzorging gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Windows10

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Puur Sandra Huidverzorging verwerkt en bewaart u persoonsgegevens tot het moment dat je verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Puur Sandra Huidverzorging verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Privacy & cookies

Op de website van Puur Sandra Huidverzorging worden verschillende soorten cookies gebruikt. Deze zorgen er voor dat de website zo goed mogelijk werkt en wij inzicht kunnen krijgen in hoe de website gebruikt wordt. Wij proberen dit tot een minimum te beperken.

Functionele cookies

Deze cookies worden gebruikt om de website juist te laten werken. Hierin worden bijvoorbeeld tijdelijke formulier gegevens opgeslagen.

Analytische cookies

Om beter te begrijpen hoe de website gebruikt wordt en hoe we deze dus kunnen verbeteren gebruiken wij Google Analytics. De gegevens die hiervoor gebruikt worden, zijn geanonimiseerd.

Cookies uitschakelen

Als u er voor kiest om de cookies uit te schakelen worden er geen tracking cookies geplaatst. Hierdoor kan het zijn dat sommige content, zoals Youtube video’s niet getoond worden. De functionele en analytics cookies worden wel geplaatst.

Uw privacy

Puur Sandra Huidverzorging gebruikt uw persoonsgegevens alleen waarvoor u deze heeft gegeven. En als het kan werken wij met anonieme gegevens.
Natuurlijk gaan wij zo zorgvuldig mogelijk met uw gegevens om, zoals ook in de Wet bescherming persoonsgegevens van ons wordt gevraagd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Puur Sandra Huidverzorging en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@puursandra.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Puur Sandra Huidverzorging wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Puur Sandra Huidverzorging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@puursandra.nl.